Ubezpieczenia na życie

rozmowa z agentem ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia na życie to rodzaj polisy, której przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Obowiązek wypłaty świadczenia następuje po śmierci osoby wykupującej umowę. To jeden ze sposobów na zapewnienie sobie i najbliższym środków na wypadek, gdyby właścicielowi sporządzonej przez dane towarzystwo ubezpieczeń oferty stała się krzywda.

 

Jaki jest zakres ubezpieczenia na życie?

Zakres ubezpieczenia na życie może obejmować:

  • ciężką chorobę, 
  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • pobyt w szpitalu,
  • niezdolność do pracy,
  • inne zdarzenia jak np.: śmierć bliskiej osoby, narodziny dziecka.

Uzyskane z polisy środki mogą być przeznaczone na dowolny cel, stając się w ten sposób ratunkiem na wypadek wystąpienia różnych trudnych sytuacji losowych w życiu. Dbamy, aby opracowywane przez nas oferty dostosowane były zakresem ochrony, wysokością składek do oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Koszt polisy na życie uzależniony jest: od rodzaju i zakresu przedmiotowego, sumy polisy, ilości osób ubezpieczonych, wieku ubezpieczonego, wykonywanego przezeń zawodu, czy też okresu obowiązywania.

Każdorazowo dokładnie zapoznajemy osoby zainteresowane umową z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), aby dokładnie poinformować je, w jakich sytuacjach będzie przysługiwało świadczenie. O tym, która polisa, z jakiego towarzystwa będzie najlepsza, decyduje rodzaj ryzyka, przed jakim ma umowa chronić ubezpieczonego.


Współpracujemy z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w kraju.